Betydningen av mangler på krav til sikkerhet når du tar opp lån

Det er ikke bare prisen på lånet som påvirkes av om banken har sikkerhet eller ikke. Prisen er viktig, men i noen tilfeller kan andre faktorer ha større betydning. Her er en gjennomgang av forskjellene du må kjenne til når du skal søke om lån.

Slik vi skrev om tidligere vil det å finne tilbud om kreditt med lav rente avhenge av hvilke triks du velger å benytte.

Når krever bankene sikkerhet?

Bankene krever så å si alltid sikkerhet når det er snakk om lån til kjøp av dyre objekter. Du får for eksempel aldri låne til et boligkjøp uten at banken tar pant i boligen, eller pant i et annet verdifullt objekt som du eier. Sikrede lån er derfor forbundet med alle spare- og boligbanker, samt de fleste lån i forretningsbanker. Riktignok finnes det usikrede lån også hos noen sparebanker, men disse har da omtrent de samme betingelsene som bankene som utelukkende tilbyr lån uten sikkerhet.

Lån til forbruk er uten sikkerhet

Tar du opp et forbrukslån slipper du å stille med sikkerhet. Det er flere årsaker til dette. For det første er summene normalt såpass lave at bankene ikke ønsker å bruke tid og ressurser på å sikre seg pant. Dernest er det slik at bankene kan sikre seg på andre måter. De foretar alltid en grundig kredittvurdering. Dermed reduseres en del av risikoen for å låne til folk som ikke er betalingsvillige eller betalingsdyktige. Bankene har i tillegg ofte høyere fortjeneste på et lån som er usikret. Det betyr at eventuelle tap som følge av misligholdte lån, kompenseres av den økte fortjenesten på betalte lån.

Dette slipper du

Å slippe å stille med sikkerhet betyr at du sparer både tid og spesifikke utlegg. Når en bank tar pant i et objekt, for eksempel en bil eller en leilighet, må objektets salgsverdi vurderes. Dette betyr taksering som tar tid, og med tilknyttede utgifter. Selve pantet skal også tinglyses. Er det en eiendom blir pantet tinglyst i eiendomsregisteret, mens objekter som bil blir tinglyst i løsøreregisteret. Dette koster både tid og gebyrer.

Årsaken til at vi tinglyser en pantesikring er blant annet at eieren ikke skal kunne selge objektet, uten at den som har pantet får pengene sine. Derfor sjekker vi alltid heftelser når vi for eksempel kjøper bil.

Et usikret lån kan brukes til alt

Den viktigste forskjellen på sikrede og usikrede lån er knyttet til bruken av pengene. Låner du til leilighet med sikkerhet i leiligheten, kan du ikke bruke pengene til noe annet. Forbrukslån er ment å gå til uspesifisert forbruk. Å pantesikre slike lån blir derfor meningsløst. Om du låner for eksempel 100 000 kroner, kan det godt hende du ønsker å bruke pengene på vaskemaskin, moped, en ferie og litt oppussing hjemme. Disse tingene og tjenestene lar seg ikke pantesikre på samme vis som en bil eller en leilighet.

Å oppgi formål er en formalitet

Forbrukslån uten sikkerhet kommer inn under betegnelsen blankolån. Det vil si at låntakeren har full råderett over pengene. Den eneste begrensningen er at bankene ikke har lov til å låne ut penger som skal gå til kriminelle formål. Derfor må du oppgi formålet med lånet når du søker. Hva du skriver der er imidlertid irrelevant. Du kan forandre mening når som helst, og trenger ikke informere banken om dette. Dette punktet i søknadsskjemaet er der kun fordi bankene er pålagte å spørre i henhold til lov om hvitvasking av penger, og lov om terrorfinansiering.

Rentene blir normalt høyere

Det er to hovedårsaker til at rentene på et forbrukslån uten sikkerhet er høyere enn rentene på sikrede lån. Den ene er naturligvis mangelen på pant som sikkerhet.

Den andre er at de aller fleste forbrukslån er på langt lavere summer enn det vi ser på sikrede lån. Hadde bankene brukt de samme rentene uansett sum, ville små lånestørrelser ført til direkte tap i de fleste tilfeller. I denne rapporten finner du mye interessant informasjon om lån uten sikkerhet i Norge.

Et forbrukslån kan være på så lite som 5 000 kroner. Da må inntektene til banken kunne dekke utgiftene deres, samt risikoen de tar. Ergo blir den prosentvise fortjenesten fra rentene mye høyere.

Slik fastsettes renter

Når banken foretar kredittvurderingen, beregner de samtidig hvilke renter de vil tilby hver enkelt søker. Dette baseres på kredittscoren og betalingsevnen til søkeren. Er scoren høy, blir rentetilbudet bedre enn om scoren er lav. Personer med solid økonomi får dermed billigere lån enn personer med svak økonomi. Dette kan vi illustrere med lånebetingelsene som oppgis av for eksempel OPP Finans:

 • Lånesum fra 10 000 kroner til 500 000 kroner
 • Nominelle renter fra 7,50% til 21,40%
 • Effektive renter fra 8,07% til 23,95%
 • Etableringsgebyr 950 kroner
 • Termingebyr 50 kroner

Søker du om et lån fra OPP Finans vil altså dine effektive renter (nominelle renter pluss alle gebyrer) bli et sted mellom 8,07% og 23,95%. Er lånesummen lav, vil rentene bli høyere enn om du låner mye penger. Har du høy kredittscore og god betalingsevne, vil dette også skyve rentene mot et lavere (billigere) nivå.

Fra låneeksempelet til banken ser vi at kundene til OPP Finans betaler i gjennomsnitt 10,9% i nominelle renter, og 12,42% i effektive renter, når lånesummen er 160 000 kroner, nedbetalt på 5 år.

Går normalt raskere

En siste faktor som kan nevnes når vi ser på forskjellene mellom sikrede og usikrede lån er tiden. Per i dag er det normalt at søknadsbehandlingen av et usikret lån går raskest. De fleste banker foretar denne delen av prosessen ved hjelp av selvlærende programvare. Derfor kan avgjørelsen om du får låne være tatt kun noen minutter etter at du sendte søknaden. Utbetalingen er imidlertid avhengig av hvor raskt du aksepterer tilbudet, og hvor raskt du sender inn påkrevd dokumentasjon av inntekt (skattemelding og lønnsslipp).

Søknadsbehandlingen på sikrede lån til for eksempel bolig eller bil er i dag også ofte automatisert. Derfor kan mange sparebanker gi tilsagn på boliglån nesten umiddelbart. Tidligere brukte bankene betydelig lengre tid på den delen av prosessen. Utbetalingen er det verre med. Et sikret lån skal som nevnt ha et panteobjekt som må verdivurderes, og deretter tinglyses.

Dette er de viktigste forskjellene

Lån med sikkerhet

 • brukes til kjøp av dyre objekter som bolig, bil, hytte, båt.
 • har normalt lavere renter og totalkostnader.
 • har lengre behandlingstid av søknader.
 • tar normalt lengre tid å få utbetalt.
 • innebærer verdifastsettelse og tinglysning.

Lån uten sikkerhet

 • kan brukes fritt til alle slags lovlige formål.
 • har høyere prosentvise kostnader.
 • kan innfris kostnadsfritt når som helst.
 • kan lønne seg når nedbetalingstiden er kort.