2 banker som tilbyr kreditt uten sikkerhet med gode vilkår

Kreditt uten sikkerhet er en fleksibel variant av vanlige forbrukslån. Denne låneformen kalles ofte brukskreditt, og egner seg spesielt når du ikke vet hvor stort lån du trenger. Les om forskjellene, og få tips om hvor du finner de beste kredittene uten sikkerhet.

Forskjellen på forbrukslån og ordinær kreditt

Mens de standard lånene utbetales i sin helhet, er kredittene slik at du selv velger hvor mye av lånerammen du vil disponere. Deretter betaler du renter kun for den delen du faktisk disponerer og bruker, i motsetning til å betale renter for hele lånebeløpet.

Kreditter har naturligvis ingen bestemt tilbakebetalingsplan. Det lånte beløpet vil variere kontinuerlig ettersom du bruker og betaler tilbake på lånerammen du har tilgjengelig. Dermed varer kreditten så lenge du selv vil, så fremt du ikke misligholder låneavtalen. Kredittelementet her er nesten identisk med det vi finner i et kredittkort.

Likhetene mellom låneformene

Brukskreditter og standard forbrukslån er identiske på andre viktige områder. Bankene krever ikke sikkerhet, låntakeren kan bruke pengene til hva som helst, kravene for å få låne er de samme, og rentebetingelsene fastsettes på samme vis.

Når du søker om enten et standard forbrukslån eller en brukskreditt, vil banken foreta en kredittvurdering. Der vurderes kredittscoren og betalingsevnen din, og basert på dette får du et rentetilbud. Rentene blir da et sted mellom øverste og laveste nivå som den aktuelle banken tilbyr. For eksempel mellom 7,5% og 17,5%. Har du god betalingsevne og høy kredittscore, får du bedre renter enn om det motsatte er tilfelle.

Kreditt fra Komplett Bank

Komplett Bank er sannsynligvis den mest brukte banken av de som foretrekker kredittlån fremfor nedbetalingslån. Banken fokuserer utelukkende på forbrukerfinansiering, og har samme eierstruktur som den kjente nettbutikken med samme navn. Her er detaljene for brukskreditten fra Komplett:

 • Låneramme – fra 10 000 kroner til 500 000 kroner
 • Renter – fra 7,9% til 19,9%
 • Etableringsgebyr – fra 450 kroner til 1 990 kroner
 • Termingebyr – 35 kroner

Du betaler renter kun for det du bruker av lånerammen. Hver måned må du betale påløpte renter pluss minimum en prosentsats av eventuell benyttet kreditt.

Andre momenter ved kreditten fra Komplett:

 • Mulighet for opplåning (utvidelse av lånerammen).
 • Mulighet for medlåner.
 • Låneforsikring tilbys.

En alternativ løsning

Instabank er et ganske nytt finansieringsselskap med fokus på privatmarkedet. Den nettbaserte banken tilbyr både vanlige nedbetalingslån uten sikkerhet, og en kreditt de kaller fleksibelt lån. I tillegg kan du ha vanlig brukskonto og sparekonto i Instabank, med temmelig konkurransedyktige innskuddsrenter. Detaljene for brukskreditten fra Instabank er følgende:

 • Låneramme – fra 5 000 kroner til 500 000 kroner
 • Renter – fra 7,99% til 19,99%
 • Etableringsgebyr – 900 kroner
 • Termingebyr – 40 kroner

Renteberegning og tilbakebetaling er likt det du finner hos Komplett Bank.

Andre momenter ved kreditten fra Instabank:

 • Mulighet for opplåning (utvidelse av lånerammen).
 • Mulighet for avdragsfrie måneder.
 • Øvre aldersgrense for fleksibelt lån er 65 år.

Hvorfor velge kreditt fremfor nedbetalingslån?

Mange velger brukskreditt fremfor vanlig forbrukslån når de er usikre på hvor mye penger de trenger. For eksempel kan dette være når de skal pusse opp hjemme, og det ikke er mulig å beregne totalkostnadene. En fast lånesum kan bli både for liten og for stor i en slik sammenheng. I tillegg har vi den faktoren at man betaler renter for hele beløpet når man velger et standard forbrukslån.

Denne fleksibiliteten er også attraktiv for personer som ønsker å ha en buffer tilgjengelig. Man slipper å bli tatt på senga dersom det kommer uforutsette utgifter som bør eller må betales med en gang.

Viktig om nedbetalingstiden

Tar du opp et normalt forbrukslån (nedbetalingslån) kan du få inntil 5 års nedbetalingstid. Naturligvis blir dette annerledes med en kreditt. Imidlertid vil kreditten kunne bli omgjort til et nedbetalingslån dersom du bruker opp hele lånerammen. I utgangspunktet vil det minste avdragsbeløpet alltid tilsvare det det tar å tilbakebetale alt innenfor 5 år. Dette er først og fremst aktuelt for personer som får problemer med tilbakebetalingen av kreditten.